Nouzový režim ordinace

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE.

Změna režimu chodu naší ordinace

Uzamčení čekárny a vpouštění pacientů (předem telefonicky objednaných) po zazvonění (zvonek vlevo od vchodových dveří).

V případě jakýchkoliv akutních obtíží, prosím, kontaktujte nás telefonicky na tel.: 737 070 003. Telefonicky se domluvíme na dalším postupu, v případě nutnosti osobního kontaktu Vám určíme přesný čas pro vyšetření (z důvodu, aby nedocházelo zbytečně ke kontaktům mezi pacienty).

V případě, že disponujete ochrannými pomůckami - alespoň ústenka, nejlépe ústní rouška - prosím, používejte je i při návštěvě lékaře.

Děkuji
MUDr. Eva Kučerová